E-boekhouden ABC

e-Boekhouden.nl heeft een gratis cursus e-boekhouden ontwikkeld. Met deze boekhoudcursus leer je in een mum van tijd de basisbeginselen van het boekhouden. e-Boekhouden.nl is er namelijk van overtuigd dat iedereen kan boekhouden. Om alvast een begin te maken, hebben wij het e-boekhouden ABC met de belangrijkste begrippen uiteengezet.

Activa
Activa drukt de bezittingen van een onderneming uit. Op de balans worden de activa aan de linkerkant geplaatst (debetzijde). Er zijn twee soorten activa, namelijk de vaste activa en de vlottende activa.

Afschrijven
Bedrijfsmiddelen dalen naarmate de jaren verstrijken in waarde. Deze waardevermindering moet je verspreiden over het aantal jaren dat je het bedrijfsmiddel verbruikt. Dit heet afschrijven en is verplicht bij bedrijfsmiddelen waarvan de aanschafprijs € 450 of hoger is.

Balans
In een boekhouding spreek je van een balans. Deze balans geeft de grootboekrekeningen weer die een waarde of een schuld vertegenwoordigen. Aan de activazijde staan alle tegoeden en op de passivazijde staan alle schulden.

Er is sprake van een beginbalans aan het begin van een nieuwe boekingsperiode. Op de beginbalans is de waarde even groot als de waarde aan het einde van de vorige boekingsperiode.

Crediteuren
Crediteuren zijn de leveranciers van de onderneming. Hieraan ben je als onderneming dus nog geld verschuldigd.

Debiteuren
Debiteuren zijn de afnemers. Van deze afnemers moet je nog geld krijgen.

Eenmanszaak
Een eenmanszaak is een rechtsvorm. Bij deze rechtsvorm heeft één eigenaar de volledige eigendomsrechten. Maar een eenmanszaak hoeft niet te betekenen dat er geen personeel is.

Liquide middelen
Liquide middelen is een nette naam voor geld. Liquide middelen vind je aan de activazijde.

Mutatie
Een mutatie is een wijziging in de bestaande boekhouding.

Omzet
Omzet is het totaalbedrag van de verkoop van jouw producten of diensten.

Solvabiliteit
Solvabiliteit is de mate waarin een onderneming verliezen kan opvangen, waardoor een faillissement voorkomen kan worden. Solvabiliteit wordt uitgedrukt in een verhouding van eigen vermogen en vreemd vermogen.

Winst
Winst is het bedrag wat je na aftrek van alle kosten overhoudt uit de omzet. (Omzet – Kosten).

Zzp
Zzp is een afkorting voor zelfstandige zonder personeel. Zzp is geen rechtsvorm, de meeste zzp’ers hebben een eenmanszaak als rechtsvorm.

Gratis cursus e-boekhouden

Zo, een greep uit het e-boekhouden ABC. Er zijn nog ontelbaar meer begrippen denkbaar, maar je hebt nu in ieder geval een kijkje in de keuken gekregen. Smaakt het naar meer? Doe de gratis cursus e-boekhouden.

0

Plaats een reactie