Aftrekposten speciaal voor starters: zelfstandigenaftrek en startersaftrek

Als startende ondernemer is het mogelijk om gebruik te maken van speciale aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Ben je zzp’er en wil je onder aan de streep net iets meer overhouden, lees dan snel verder over de aftrekposten speciaal voor starters.

Zelfstandigenaftrek

Wat is de zelfstandigenaftrek?
De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor ondernemers. Deze post heeft betrekking op het belastbaar inkomen. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om de zelfstandigenaftrek te mogen toepassen op je belastingaangifte.

Voorwaarden
1. Je bent een ondernemer.
2. Je werkt per jaar minimaal 1225 uur voor je bedrijf en je besteedt meer dan 50% van de totale arbeidstijd aan je bedrijf.
3. Jij bent diegene die het bedrijf ook daadwerkelijk leidt.
4. Je hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2016 € 7.280.

Verrekenen niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek
Mocht je winst te laag zijn om het gehele bedrag te gebruiken dan mag je het overgebleven bedrag reserveren voor de daaropvolgende 9 jaren. Daarvoor moet je winst in die jaren uiteraard ook hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek.

Voorbeeld:
In 2015 maak je een winst van € 6.000. De zelfstandigenaftrek bedraagt € 7.280. Je mag niet het gehele bedrag aftrekken dus gebruik je € 6.000 van de € 7.280. Je houdt dan (7.280-6000) € 1.280 over. In 2016 is je winst € 50.000 waarvan je € 7.280 mag aftrekken. Je hebt ook nog € 1.280 open staan van het jaar daarvoor. Uiteindelijk blijft er dus een winst over van € 50.000 – € 7.280 – € 1.280 is € 41.440.

Startersaftrek

Wat is de startersaftrek?
De startersaftrek is een aanvulling op de zelfstandigenaftrek. Je kunt hiervoor in aanmerking komen als je in de voorafgaande 5 jaren, 1 of meer jaren geen ondernemer was. Dit wil dus zeggen dat je een starter bent. Daarnaast mag je niet meer dan 2 keer (in diezelfde periode) de zelfstandigenaftrek toepassen.

Voldoe je aan de eisen dan wordt de zelfstandigenaftrek in 2016 verhoogd met € 2.123. Wanneer je in aanmerking komt voor de startersaftrek heb je ook recht op het volledige bedrag van de zelfstandigenaftrek. Het totale bedrag een aftrekposten komt in 2016 dan neer op € 9.403.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
Als je arbeidsongeschikt bent en een onderneming start, heb je recht op een startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Hiervoor geldt dat je de onderneming start vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering en voldoet aan het urencriterium. Dit is voor starters die arbeidsongeschikt zijn, verlaagd naar 800 uur per jaar.
Het eerste jaar bedraagt de aftrek € 12.000, het tweede jaar € 8.000 en het derde jaar € 4.000. De aftrek mag niet hoger zijn dan de winst.

Eboekhouden tip!

Online boekhoudpakket e-Boekhouden.nl is voor starters het gehele ondernemersjaar gratis. Begin nu snel met eboekhouden en maak een startersaccount aan op e-Boekhouden.nl.

0

Plaats een reactie