Afsluiten boekjaar in 5 stappen met e-Boekhouden.nl

Het einde van 2017 nadert. Nog zo’n anderhalve maand en dan hebben we het kerstdiner alweer achter de kiezen en luiden we 2018 feestelijk in. Dat betekent ook het einde van een ondernemersjaar. Het is tijd om de eindbalans op te maken. How to: afsluiten boekjaar in 5 stappen met e-Boekhouden.nl!

Wat is een boekjaar?

Een boekjaar is de periode waarin de financiële administratie wordt vastgelegd. In de meeste gevallen loopt dit samen met het kalenderjaar (1 januari tot 31 december). Soms is het handiger om een boekjaar niet synchroon te laten lopen met het kalanderjaar. Scholen kiezen bijvoorbeeld voor een boekjaar van 1 september tot 31 augustus. Dit heet een gebroken boekjaar. Aan het einde van het boekjaar wordt een jaarrekening opgemaakt.

Afsluiten boekjaar

Aan het einde van het boekjaar is het belangrijk om deze af te sluiten. Dit zorgt ervoor dat de balans aan het begin van het jaar weer op nul euro staat.

In deze video over afsluiten boekjaar wordt uitgebreid uitgelegd hoe je een boekjaar moet afsluiten. In deze video wordt het afsluiten van een boekjaar uitgelegd aan de hand van de werkwijze van het online boekhoudprogramma e-Boekhouden.nl.

Hoe moet je een boekjaar afsluiten?

Een uitgebreide omschrijving van de video staat hieronder.

De volgende onderdelen komen aan bod:

  1. Banksaldi controleren
  2. Afschrijvingen boeken
  3. Voorraadwaarde actualiseren
  4. Resultaat van het boekjaar verwerken
  5. Boekjaar blokkeren voor invoer

Banksaldi controleren

De cijfers in de boekhouding moeten kloppen. Wanneer deze niet kloppen, is het ook niet verstandig om het boekjaar af te sluiten. Controleer of het banksaldo op 31 december overeenkomt met het saldo in jouw boekhouding. Open de balans op 31 december en vergelijk dit bedrag met het saldo op uw bankrekening op deze datum. Komt dit bedrag niet overeen? Dit kunnen mogelijke oorzaken zijn:

  • Een afschriftregel niet ingevoerd
  • Een afschriftregel dubbel ingevoerd
  • Verkeerd bedrag ingevoerd
  • Verkeerde datum ingevoerd

Pas als alle saldi met elkaar overeenkomen, mag je verder met de volgende stap.

Afschrijvingen boeken

Bij bedrijfsmiddelen met een waarde van € 450,00 of meer moet je het aankoopbedrag verdelen over het aantal jaren dat je het product gebruikt. Dit heet afschrijving. Het bedrijfsmiddelen waarover je moet afschrijven heet vast activum. In e-Boekhouden.nl kun je deze vaste activa in de vaste-activamodule invoeren. Het bedrijfsmiddel wordt dan op de juiste afschrijving en het juiste moment geboekt.

Je kunt ervoor kiezen om de vaste activa maandelijks of jaarlijks in te voeren. De afschrijving is een memoriaalboeking die wordt verplaatst van de balansrekening naar de kostenrekening.

Voorraadwaarde actualiseren

Heb je geen fysieke voorraad? Dan mag je deze stap overslaan!

Bij iedere verkoop of inkoop verandert de waarde van de voorraad. e-Boekhouden.nl heeft een module waarmee je de voorraadadministratie kunt bijhouden. Het is aan te raden om één keer per jaar de voorraad te tellen, dit wordt ook wel balansen genoemd. De waarde van de voorraad moet op 31 december overeenkomen met de waarde van de voorraadrekening. Is er een verschil in waarde? Maak dan een memoriaal boeking aan waarmee je het verschil verplaatst van de rekening inkopen naar de voorraadrekening.

Resultaat verwerken

Het jaar is als het goed is nu compleet. Alle cijfers zijn kloppend en er zijn geen verschillen meer zichtbaar. Je kunt nu overgaan tot het afsluiten van het boekjaar. Je gaat het resultaat (winst of verlies) verwerken in de boekhouding. Heb je een eenmanszaak? Dan kun je het resultaat verwerken met een memoriaalboeking en tegenrekening privéopnamen en -stortingen. Bij een winst van € 30.000,00 verplaats je dat bedrag naar een privérekening.

Als je dit goed hebt gedaan, staat er op 31 december (of de laatste datum van het boekjaar) op de balans een saldo van nul euro.

Boekjaar blokkeren

Het afsluiten boekjaar is voltooid. Nu is het belangrijk dat er niets meer gewijzigd kan worden in het boekjaar dat je zojuist hebt afgesloten. Ga in e-Boekhouden.nl naar beheer > geavanceerd > afgesloten periodes en blokkeer het afgesloten boekjaar.

e-Boekhouden.nl werkt met doorlopende boekjaren. De eindbalans op 31 december is de beginbalans op 1 januari. Je hoeft dit niet zelf in te voeren, het online boekhoudprogramma voert dit automatisch in. Je kunt eventueel zelfs al beginnen in het nieuwe boekjaar als je het oude boekjaar nog niet hebt afgesloten.

0

Plaats een reactie