Afschrijving van bedrijfsmiddelen: hoe zit dat precies?

Je bent kortgeleden een bedrijf gestart en daarvoor moet je allemaal spullen aanschaffen, zoals een bureau, een laptop en misschien wel een auto. Dure aankopen die je liever niet allemaal in één keer op je balans wilt hebben staan. Daar zou je spontaan depressief van kunnen worden, aangezien er dan gelijk een ontzettend negatief beeld van je financiële situatie ontstaat. Dus daar hebben ze iets op bedacht, namelijk afschrijving! Maar wat is dat dan en hoe gaat dat in z’n werk? Een lesje afschrijven van bedrijfsmiddelen!

Wat is afschrijving?

Afschrijving is alleen van toepassing op bedrijfsmiddelen die langer dan één jaar meegaan. Afschrijving houdt in dat de kosten van bijvoorbeeld een laptop worden verdeeld over het aantal jaren dat er gebruik van wordt gemaakt. Stel de laptop kost € 1000 en je verwacht dat je hem 5 jaar zult gaan gebruiken. Dan deel je € 1000 door 5 en staat er ieder jaar € 200 op de balans.

In het bovenstaande voorbeeld is géén rekening gehouden met restwaarde. We gaan er namelijk vanuit dat de laptop na 5 jaar geheel is afgeschreven en dat hij ‘rijp is voor de prullenbak’. Maar koop je een auto dan heeft deze na 10 jaar waarschijnlijk nog een restwaarde.

Restwaarde

Restwaarde is soms moeilijk te schatten. Je doet er goed aan om even een expert aan z’n mouw te trekken. Mocht er sprake zijn van een restwaarde dan neem je dat mee in je berekening. De formule is dan (aanschafprijs – restwaarde)/gebruiksduur.

Gebruiksduur

Je vraagt je nu waarschijnlijk af hoe je achter de gebruiksduur komt? Want ja, zeg nou eerlijk, die laptop kan 7 jaar meegaan, maar de kans dat hij na 3 jaar niet meer functioneert is natuurlijk ook aanwezig. Tja, dat is een beetje natte vinger werk. Er bestaan twee soorten afschrijving. Bij de ene kijk je naar de technische levensduur en bij de andere kijk je naar de economische levensduur.

De technische levensduur betekent dat het product is afgeschreven wanneer het kapot of versleten is. De economische levensduur is de tijd waarin het product het nut voor de onderneming verliest.

Let op, je mag maar maximaal twintig procent per jaar afschrijven. Dat betekent dat een product ten minste vijf jaar lang mee moet kunnen gaan. Daarnaast moet het product duurder zijn dan € 450.

Afschrijving verwerken in de boekhouding

Je hebt iets gekocht met een waarde van meer dan € 450 en je wilt dit verwerken in de boekhouding. Het product mag je niet in één keer als ‘verlies’ in de boekhouding verwerken. Je moet hierover afschrijven, waardoor je het verlies uitsmeert over een aantal jaar. Het product valt dan in de categorie ‘inventaris’.

Met e-Boekhouden.nl verwerk je eenvoudig de afschrijving in je boekhouding. Het programma bevat een functie waarmee de afschrijving automatisch wordt berekend. De bedragen worden dan ook ieder jaar verwerkt in de boekhouding. Technisch gezien is er sprake van een memoriaalboeking waarbij het bedrag van de balansrekening naar de kostenrekening verschuift.

0

Plaats een reactie